Produkt dnia
ECO JAVEL A'5 L
ECO JAVEL A'5 L
33,48 zł 31,00 zł
op.
WODORU NADTLENEK 35% TECHNICZNY A'5L / WODA UTLENIONA
WODORU NADTLENEK 35% TECHNICZNY A'5L / WODA UTLENIONA
73,78 zł 59,98 zł
op.
WODORU NADTLENEK 30% CZDA A'1L / WODA UTLENIONA/
WODORU NADTLENEK 30% CZDA A'1L / WODA UTLENIONA/
37,74 zł 30,68 zł
op.
FORMALINA/ FORMALDEHYD R - R 10% CZYSTA, A'500ML
FORMALINA/ FORMALDEHYD R - R 10% CZYSTA, A'500ML
19,66 zł 15,98 zł
op.
MICROTABS II; A'800 sztuk - KONSERWANT DO MLEKA
MICROTABS II; A'800 sztuk - KONSERWANT DO MLEKA
202,95 zł 165,00 zł
szt.
ALKOHOL IZOPROPYLOWY CZDA, A'1 L / PROPANOL-2
ALKOHOL IZOPROPYLOWY CZDA, A'1 L / PROPANOL-2
48,81 zł 39,68 zł
op.
HYDROSEPT D A' 1 L - PŁYNNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY
HYDROSEPT D A' 1 L - PŁYNNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY
31,98 zł 26,00 zł
op.
 WĘGLAN LITU CZDA A'1 KG
WĘGLAN LITU CZDA A'1 KG
285,36 zł 232,00 zł
op.
Nowości
PIPETA WYPŁYWOWA STERYLNA POJEMNOŚĆ 2 ML A`100 szt
PIPETA WYPŁYWOWA STERYLNA POJEMNOŚĆ 2 ML A`100 szt
110,70 zł 90,00 zł
op.
KWAS SOLNY 0,5 MOL/L R-R A`1 L TAR
KWAS SOLNY 0,5 MOL/L R-R A`1 L TAR
30,41 zł 24,72 zł
szt.
KOLBA STOŻKOWA PP POJ.500ML Z NAKRĘTKĄ B-L
KOLBA STOŻKOWA PP POJ.500ML Z NAKRĘTKĄ B-L
29,27 zł 23,80 zł
szt.
PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

 W dniu 15 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Ustawa wprowadza obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych, a także zniknięć i znacznych ilości tego rodzaju substancji.

Prekursory materiałów wybuchowych to substancje, które mogą posłużyć do nielegalnego wytworzenia materiałów wybuchowych, a następnie zostać wykorzystane do działalności przestępczej, w tym do dokonania przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Zgłaszać należy podejrzane transakcje (wzbudzające podejrzenie, że substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych) lub próby dokonania takich transakcji, a także przypadki zniknięcia i kradzieży znacznych ilości prekursorów materiałów wybuchowych.

Zgłoszeń podejrzanych transakcji dokonywać należy do funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Prekursorów Materiałów Wybuchowych.

O tym, że transakcja ma podejrzany charakter świadczyć mogą następujące przesłanki:

 • nie ma pewności co do tego w jaki sposób potencjalny klient użyje nabywane substancje;
 • potencjalny klient wydaje się niezaznajomiony z zamierzonym użyciem substancji
  lub nie może go w wiarygodny sposób wyjaśnić;
 • klient zamierza nabyć nietypowe ilości, nietypowe stężenia lub nietypowe kombinacje substancji;
 • klient nie chce przedstawić dowodu tożsamości lub podać miejsca zamieszkania klient nalega na skorzystanie z nietypowych metod płatności, w tym płatności dużą ilością gotówki.

Substancje, które podlegają zgłoszeniu wymienione są w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 oraz w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia. Powyższe substancje podlegają zgłoszeniu także w przypadkach gdy wchodzą w skład mieszanin lub innych substancji.

Zaniechanie dopełnienia obowiązku zgłoszenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega osoba działająca w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie dopełnia tego obowiązku. 

Ustawa przewiduje także kary za udostępnianie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom osobom fizycznym działającym w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.    

 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669);
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych
  (Dz. Urz. UE L 39 z dnia 9 lutego 2013 r.)
  .

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013  z dnia 15 stycznie 2013 r.  w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży (obrocie) substancji i mieszanek, które są prekursorami materiałów wybuchowych i mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych pomiędzy: firma – firma lub firma – przeciętny użytkownik oraz do zgłaszania przez sprzedawców podejrzanych transakcji.

 Wykaz prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom:

- Substancje, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, także w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie graniczne jest równe lub niższe stężeniu granicznemu danej substancji wymienione w załączniku nr 1 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

Nazwa prekursora i stężenie granicznie:

 • Nadtlenek wodoru - stężenie graniczne 12% wagowo                      
 • Nitrometan - stężenie graniczne 30% wagowo                     
 • Kwas azotowy - stężenie graniczne 3% wagowo                  
 • Chloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo               
 • Nadchloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo                     
 • Chloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo                  
 • Nadchloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo

- Substancje także w mieszaninach lub substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje wymagają zgłoszeniu wymienione w załączniku nr 2 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

Nazwa prekursora:

 • Urotropina     
 • Kwas siarkowy          
 • Aceton
 • Azotan potasu
 • Azotan sodu   
 • Azotan wapnia           
 • Azotan wapniowo amonowy 
 • Azotan amonu

Komisja Europejska zakończyła konsultacje publiczne 3 projektów aktów delegowanych w sprawie dodania do załącznika II (Substancje, także w mieszaninach lub w substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje podlegają zgłoszeniu) Rozporządzenia (UE) 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

W związku z powyższym z dniem 1 marca 2017 r.  w tabeli zamieszczonej w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 dodaje się następujące substancje:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl