Produkt dnia
WYMAZÓWKI W PROBÓWCE TRANSPORTOWEJ, SUCHA-BEZ PODŁOŻA
WYMAZÓWKI W PROBÓWCE TRANSPORTOWEJ, SUCHA-BEZ PODŁOŻA
0,80 zł 0,64 zł 0,74 zł 0,59 zł
szt.
ECO JAVEL A'5 L
ECO JAVEL A'5 L
31,32 zł 29,00 zł
op.
WODORU NADTLENEK 35% TECHNICZNY A'5L / WODA UTLENIONA
WODORU NADTLENEK 35% TECHNICZNY A'5L / WODA UTLENIONA
72,57 zł 59,00 zł
op.
WODORU NADTLENEK 30% CZDA A'1L / WODA UTLENIONA/
WODORU NADTLENEK 30% CZDA A'1L / WODA UTLENIONA/
35,85 zł 29,15 zł
op.
WAPNO CHLOROWANE A'25 KG
WAPNO CHLOROWANE A'25 KG
162,98 zł 132,50 zł
op.
ALKOHOL IZOPROPYLOWY CZDA, A'1 L / PROPANOL-2
ALKOHOL IZOPROPYLOWY CZDA, A'1 L / PROPANOL-2
46,37 zł 37,70 zł
op.
HYDROSEPT D A' 1 L - PŁYNNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY
HYDROSEPT D A' 1 L - PŁYNNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY
31,98 zł 31,98 zł 26,00 zł 26,00 zł
op.
 WĘGLAN LITU CZDA A'1 KG
WĘGLAN LITU CZDA A'1 KG
526,60 zł 285,36 zł 428,13 zł 232,00 zł
op.
BUTELKA ORANŻ 500ml gwint 32 z nakrętką + kapsel
BUTELKA ORANŻ 500ml gwint 32 z nakrętką + kapsel
6,73 zł 5,47 zł
szt.
PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

 W dniu 15 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Ustawa wprowadza obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych, a także zniknięć i znacznych ilości tego rodzaju substancji.

Prekursory materiałów wybuchowych to substancje, które mogą posłużyć do nielegalnego wytworzenia materiałów wybuchowych, a następnie zostać wykorzystane do działalności przestępczej, w tym do dokonania przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Zgłaszać należy podejrzane transakcje (wzbudzające podejrzenie, że substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych) lub próby dokonania takich transakcji, a także przypadki zniknięcia i kradzieży znacznych ilości prekursorów materiałów wybuchowych.

Zgłoszeń podejrzanych transakcji dokonywać należy do funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Prekursorów Materiałów Wybuchowych.

O tym, że transakcja ma podejrzany charakter świadczyć mogą następujące przesłanki:

 • nie ma pewności co do tego w jaki sposób potencjalny klient użyje nabywane substancje;
 • potencjalny klient wydaje się niezaznajomiony z zamierzonym użyciem substancji
  lub nie może go w wiarygodny sposób wyjaśnić;
 • klient zamierza nabyć nietypowe ilości, nietypowe stężenia lub nietypowe kombinacje substancji;
 • klient nie chce przedstawić dowodu tożsamości lub podać miejsca zamieszkania klient nalega na skorzystanie z nietypowych metod płatności, w tym płatności dużą ilością gotówki.

Substancje, które podlegają zgłoszeniu wymienione są w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 oraz w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia. Powyższe substancje podlegają zgłoszeniu także w przypadkach gdy wchodzą w skład mieszanin lub innych substancji.

Zaniechanie dopełnienia obowiązku zgłoszenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega osoba działająca w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie dopełnia tego obowiązku. 

Ustawa przewiduje także kary za udostępnianie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom osobom fizycznym działającym w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.    

 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669);
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych
  (Dz. Urz. UE L 39 z dnia 9 lutego 2013 r.)
  .

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013  z dnia 15 stycznie 2013 r.  w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży (obrocie) substancji i mieszanek, które są prekursorami materiałów wybuchowych i mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych pomiędzy: firma – firma lub firma – przeciętny użytkownik oraz do zgłaszania przez sprzedawców podejrzanych transakcji.

 Wykaz prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom:

- Substancje, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, także w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie graniczne jest równe lub niższe stężeniu granicznemu danej substancji wymienione w załączniku nr 1 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

Nazwa prekursora i stężenie granicznie:

 • Nadtlenek wodoru - stężenie graniczne 12% wagowo                      
 • Nitrometan - stężenie graniczne 30% wagowo                     
 • Kwas azotowy - stężenie graniczne 3% wagowo                  
 • Chloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo               
 • Nadchloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo                     
 • Chloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo                  
 • Nadchloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo

- Substancje także w mieszaninach lub substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje wymagają zgłoszeniu wymienione w załączniku nr 2 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

Nazwa prekursora:

 • Urotropina     
 • Kwas siarkowy          
 • Aceton
 • Azotan potasu
 • Azotan sodu   
 • Azotan wapnia           
 • Azotan wapniowo amonowy 
 • Azotan amonu

Komisja Europejska zakończyła konsultacje publiczne 3 projektów aktów delegowanych w sprawie dodania do załącznika II (Substancje, także w mieszaninach lub w substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje podlegają zgłoszeniu) Rozporządzenia (UE) 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

W związku z powyższym z dniem 1 marca 2017 r.  w tabeli zamieszczonej w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 dodaje się następujące substancje:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl